UPPFÖLJNING

Lämna in månadens uppföljning som bland annat ligger till grund för din kommande planering.

Ange gärna specifika önskemål och/eller information som kan vara relevant för din tränings och/eller kostplanering.

  1. Lämna in namnuppgifter.
  2. Beskriv hur den senaste planeringen känts.
  3. Feedback/önskemål inför kommande planering.
  4. Påfyllning om något saknas.

Om något känns otydligt så får du mer än gärna kontakta oss.